Hỏi đáp tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam đăng ký tại VTTSOLUTION Ltd được bảo hộ như thế nào?

Tên miền Việt Nam đăng ký tại VTTSOLUTION Ltd được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam. Tên miền hoàn toàn không có khả năng bị mất do hacker, virus hay do các sự cố từ khách hàng, VTTSOLUTION Ltd, VNNIC, v.v... Tên miền đã cấp cho chủ thể nào thuộc quyền của chủ thể đó. Chỉ có trường hợp sử dụng tên miền vào mục đích vi phạm pháp luật mới có thể dẫn đến trường hợp bị thu hồi tên miền.Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 


Tôi quên gia hạn tên miền Việt Nam thì làm sao?

- Một tháng trước khi dịch vụ hết hạn, bộ phận chăm sóc khách hàng của VTTSOLUTION Ltd bắt đầu nhắc nhở khách hàng gia hạn tên miền. Trong thời gian 1 tháng đó, nhân viên của VTTSOLUTION Ltd sẽ nhắc nhở từ 3-4 lần.Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 
Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng theo. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 
Trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm hết hạn, tên miền mới thực sự bị xóa. Khi đó, bất cứ người nào khác cũng có thể đăng ký tên miền này.
- Để hạn chế điều đáng tiếc xảy ra, khách hàng nên gia hạn tên miền ngay khi nhận thông báo từ VTTSOLUTION Ltd.


Tên miền tôi đã đăng ký từ nơi khác rồi, giờ chuyển về VTTSOLUTION Ltd gia hạn được không?

Hoàn toàn được.Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 
Nếu tên miền đăng ký trước tại VNNIC, chúng tôi sẽ gia hạn ngay khi quý khách thông báo và thanh toán phí gia hạn
Nếu tên miền đăng ký trước tại nơi khác VNNIC, bộ phận kinh doanh của VTTSOLUTION Ltd (84-511) 3767579-3769584 sẽ hướng dẫn quý khách điền thông tin vào bản khai chuyển đổi nhà đăng ký, sau đó sẽ chuyển cho nơi bạn đăng ký cũ đóng dấu vào là hoàn tất thủ tục.
Kể từ thời điểm đấy, mọi giải quyết liên quan đến tên miền có thể thực hiện tại VTTSOLUTION Ltd.


Tên miền đã đăng ký tại VTTSOLUTION Ltd, nay tôi muốn chuyển đi được không?

Hoàn toàn được.Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 
Bạn đến nơi muốn chuyển đến làm thủ tục, sau đó gửi quyết định cấp phát đến văn phòng VTTSOLUTION Ltd, chúng tôi sẽ xác nhận để bạn chuyển đi.

Sự liên kết giữa Domain name và Web Hosting – Domain Name Servers (DNS) ?
 

Việc liên kết giữa Domain name và Web Hosting để tạo ra một nền móng cho Website đòi hỏi phải có một yếu tố trung gian trên Internet, đó chính là DNS Name Servers (các máy chủ phân giải tên).
Mỗi nhà cung cấp Web Hosting sẽ có một DNS riêng để làm nhiệm vụ nối kết giữa Domain name với Web Hosting bạn đã đăng ký. Khi bạn đăng ký dịch vụ Web Hosting, người ta sẽ cung cấp cho bạn các địa chỉ và dãy số IP để bạn trỏ Domain name của bạn tới. Thông thường, các dãy này được chia làm 2 phần, dãy thứ nhất gọi là Primary DNS, dãy tiếp theo (có thể từ 1 đến 5 dãy) sẽ là Secondary DNS.

Ví dụ:Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com 
Primary DNS: NS1.VTTSOLUTION .COM  112.213.89.3
Secondary DNS: NS2.VTTSOLUTION .COM 210.245.120.10

Khi có được các địa chỉ và dãy số IP này, bạn chỉ cần khai báo trong hệ thống quản lý Domain name của bạn (điền địa chỉ hoặc dãy số IP hoặc cả 2 tùy theo yêu cầu), Domain name sẽ tự động liên kết với Web Hosting trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com  Thiết kế website chuyên nghiệp www.vttsolution.com