Quy trình thiết kế website

 Quy trình thiết kế website tại VTTSOLUTION Ltd được chia làm 8 bước sau : 

STT Nội dung

Công việc của

VTTSOLUTION

Công việc của

Quý khách

Số ngày
1 Thu thập thông tin thiết kế web

Xác định nhu cầu của khách hàng

Tư vấn với khách hàng về các chức năng của web

Từ 01-05 ngày tùy dự án
Viết đề án và gửi cho khách hàng (tùy dự án)

Tiếp nhận đề án
Bổ sung Nội dung của Đề án

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 Ký hợp đồng Tạm ứng chi phí lần 01 Thanh toán chi phí lần 01 01
Lấy thông tin, hình ảnh giới thiệu của khách hàng, sản phẩm Cung cấp thông tin, hình ảnh
3 Thiết kế giao diện (layout) Triển khai thực hiện
Theo dõi tiến độ triển khai
Chuẩn bị nội dung chi tiết
Chuẩn bị thông tin tên miền (nếu có)
Từ 02-05 ngày tùy dự án
4 Lập trình website Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai Từ 05-15 ngày tùy dự án
5 Xuất bản (website chạy trên Internet) Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần Vận hành thử,các ý kiến phản hồi 02
6 Đào tạo quản trị website, phát triển web Đào tạo quản trị website, phát triển web Tiếp nhận phần quản trị website 01
7 Bàn giao
Bàn giao các thông số quản trị Nhận bàn giao sản phẩm, thông số quản trị, thanh toán chi phí xây dựng website  01
8 Phát triển web Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

Chăm sóc website

 

Các công việc đều được chúng tôi quản lý theo quy trình chuẩn mang lại hiệu quả và cho ra những sản phẩm tốt nhất. Các sản phẩm được thực hiện theo quy trình khép kín và có những bộ phận chuyên nghiệp, chuyên sâu ở từng công đoạn: khảo sát, thiết kế, lập trình, kiểm thử, đưa vào vận hành, hỗ trợ khách hàng…Do vậy các sản phẩm của chúng tôi luôn đạt chất lượng cao và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.